Skip to main content

Kurz přístrojového potápění

AOWD pro pokročilé 

Zjistili jste, že vás potápění baví a chcete se posunout dále? 

Cena kurzu: 8 500 Kč 

Kurz přístrojového potápění AOWD – pokročilý potápěč
  • Kurz ASTD AOWD je pokračovacím kurzem, který umožňuje ASTD OWD potápěči získat hlubší vědomosti a pod dohledem další praktické zkušenosti ve volné vodě.
  • Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění se vzduchem do maximální hloubky 30 metrů ve volné vodě a po jeho úspěšném ukončení dále získávat pod dohledem instruktora praktické zkušenosti pro ponory do maximální hloubky 40 metrů.
  • Kurz opravňuje potápěče k provádění bezdekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.

Vstupní požadavky

  • Kvalifikace ASTD Open Water Diver (ASTD *) – Potápěč Začátečník nebo ekvivalentní kvalifikace (OWD dle RSTC, potápěč CMAS P * apod.).
  • Minimální věková hranice je 15 let, u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce.
  • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
  • Minimálně 15 ponorů, z toho 10 ponorů do hloubek v rozmezí 10 až 20 metrů.