Skip to main content

Kurz přístrojového potápění

JD Junior Diver 

Kurz pro mladé zájemce o potápění. 

Cena kurzu: 10 900 Kč 

Kurz přístrojového potápění JD – potápěč junior
  • Kurz je určen pro všechny mladé zájemce o potápění se základní ABC výstrojí (maska, dýchací trubice a ploutve) a s dýchacím přístrojem s otevřeným okruhem.
  • Kurz kvalifikuje potápěče k potápění se vzduchem do maximální hloubky 10 metrů společně s potápěčem minimálně s kvalifikací AOWD, který je zároveň rodičem/zákonným zástupcem či pověřenou osobou. Za doprovodu divemastera nebo instruktora je možné po úspěšném ukončení kurzu potápět se do maximální hloubky 20 metrů.
  • Kurz opravňuje mladé potápěče k provádění bezdekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.
  • V doprovodu instruktora je možné pokračovat a rozvíjet další znalosti a dovednosti vedoucí ke zvýšení své další kvalifikace od završených 15 let věku.

Vstupní požadavky

  • Minimální věková hranice je 12 let se souhlasem rodiče či zákonného zástupce.
  • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou.
  • Schopnost uplavat 100 metrů bez ABC výstroje jakýmkoli stylem.
  • Schopnost udržet se nad hladinou 5 minut.

Termíny

Kurzy připravujeme.
Máte-li o kurz zájem, kontaktujte nás.