Skip to main content

Kurz přístrojového potápění

Zkušební ponor v bazénu 

Úvod do potápění s ponorem na zkoušku. 

Cena kurzu: 890 Kč 

Kurz přístrojového potápění – zkušební ponor v bazénu
  • Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří si chtějí zkusit potápění se základní ABC výstrojí (maska, dýchací trubice a ploutve) a s dýchacím přístrojem s otevřeným okruhem.
  • Tento úvodní kurz potápěče nekvalifikuje k samostatnému potápění, je koncipován jako první seznámení s potápěním se základní ABC výstrojí a s dýchacím přístrojem s otevřeným okruhem pod dohledem Instruktora.
  • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Sport Diving Instructor (ASTD Instruktor sportovního potápění) nebo vyšší.

Vstupní požadavky

  • Minimální věková hranice je 12 let, u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce.
  • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
  • Schopnost plavat jakýmkoli stylem a udržet se nad hladinou.